Rotis n parathas

ROTIS
                                                 

SPINACH ROTI

BEETROOT COCONUT ROTI

AJWAIN ROTI/CARAWAY SEEDS ROTI

SPROUTED MOONG DAL ROTI

TRIANGLE ROTI

RUMALI ROTI

CHAPATHI

SWEET ROTI/SUGAR HONEY ROTI

PARATHAS

                                   

LACHA PARATHA

EGG PARATHA

CARROT PARATHA

CAULI FLOWER(GOBI) PARATHA

FLAKY PARATHA

RADISH PARATHA

LAUKI PARATHA/BOTTLE GOURD PARATHA

SPRING ONION PARATHA

No comments:

Post a Comment